Ympäristö

 

ympärisö

Suomen Karbonaatti Oy toimii vastuullisesti voimassa olevien ympäristölakien ja asetusten mukaisesti. Seuraamme säännöllisesti tehtaan ympäristövaikutuksia ympäristölupaehtojemme mukaisesti.

Olemme sitoutuneet suojelemaan ympäristöä kaikessa toiminnassamme ja hyödyntämään tarvitsemamme raaka-aineet mahdollisimman tehokkaasti.

Tavoitteenamme on kehittää toimintaamme jatkuvan parantamisen mallilla vuosittain sovittavien tavoitteiden mukaisesti ja minimoida tuotantoprosessimme ympäristövaikutukset mm. tehokkaalla sisäisellä kierrätyksellä.